Послуги

Правовий захист технічних інновацій шляхом патентування винаходів та корисних моделей

Що можна запатентувати як винахід (корисну модель)?

   Винаходом є результат, що може бути отриманий в ході якої-небудь інтелектуальної, творчої діяльності людини в науково-технічній сфері, технології, медицині.

Отримати патент на винахід  можна для таких об'єктів:

  • новий спосіб застосування вже якогось всім відомого пристрою (пристосування), речовини;
  • новий метод чи технологічний процес;
  • нова речовина, новий пристрій (пристосування), новий штам мікроорганізму, нова культура клітин у тварини / рослини.

Отримати патент на корисну модель  можна для таких об'єктів:

  • новий метод чи технологічний процес;
  • новий пристрій.

 

   Для прикладу розглянемо велосипед. Велосипеди відомі давно, але, тим не менше, кожен рік у всьому світі видаються десятки патентів у велосипедній сфері. На що ж можна отримати патент?
Можна отримати патент на нову конструкцію велосипедного перемикача швидкостей, можна запатентувати новий тип велосипедних гальм. В цьому випадку об'єктом патентування є пристрій (перемикач швидкостей, гальмо).
Можна отримати патент на новий спосіб збирання (виготовлення) велосипеда. Цілком можливо патентування нового способу фарбування велосипедної рами. В цьому випадку об'єктом патентування є технологічний процес (тобто спосіб збирання, спосіб фарбування).
Можна отримати патент на новий матеріал, з якого буде зроблений велосипед. Об'єктом винаходу буде речовина (наприклад, особливий вид пластику).
І навіть можна запатентувати новий спосіб застосування велосипеда: для охолодження пива, для прасування білизни або для вичавлювання яблучного соку.

    Необхідною умовою одержання винахідницького патенту є відповідність цього винаходу трьом критеріям: промислова придатність, винахідницький рівень, новизна.
Умовою отримання патенту корисної моделі є відповідність двом критеріям: новизна і промислова придатність. Критерій "новизна" означає, що об'єкт патентування є новий, тобто не був відомий раніше нікому і раніше ніде не використовувався. Критерій "винахідницький рівень" означає, що винахід не є очевидним для середнього фахівця у відповідній сфері. Критерій "промислова придатність" означає можливість впровадження винаходу / корисної моделі в промисловості, медицині, на транспорті, у сфері комунікацій, тощо.

Не всі об'єкти можуть бути запатентовані як винахід / корисна модель

   Не підлягають патентуванню в Україні і в більшості країн світу: математичні методи, сорти рослин і породи тварин, мікросхеми, програмне забезпечення комп'ютерів, наукові відкриття, наукові теорії, дорожні знаки, розклади, методи ведення бізнесу, тощо.

Документальне підтвердження права на винахід (корисну модель)

   Документом підтвердження права власності і авторства на винахід або на корисну модель є патент. Патенти видаються Українським інститутом інтелектуальної власності  (Укрпатент), який вносить їх до свого реєстру. Патент на корисну модель та на винахід відрізняються зовнішнім виглядом і надають різні права. Український патент на винахід має строк дії 20 років від моменту подання заявки. Строк чинності патенту на корисну модель вдвічі менше - 10 років.

Завантажити патент на винахід повністю

 

 

Завантажити патент на корисну модель повністю


Як почати патентування та що для цього потрібно?

   Щоб почати патентування, будь ласка, зверніться до нас будь-яким зручним способом (наприклад, написавши листа по e-mail). Для підготовки патентної заявки знадобляться відомості про вас (вашу компанію), матеріали, в яких розкривається суть пропонованого винаходу (корисної моделі). Такими матеріалами можуть бути: опис у довільній формі, креслення, схеми, тобто все те, що допомагає зрозуміти як сконструйований винахід, як він функціонує, для чого потрібен.

Подання патентної заявки, види експертизи, одержання патенту

   Наш кваліфікований патентний повірений на основі наданих вами матеріалів підготує патентну заявку. Патентна заявка складається з декількох документів: описи винаходу, реферат, формула винаходу, ілюстрації. Вимоги до підготовки та оформлення патентної заявки досить суворі, тому важливо, щоб вона була підготовлена ​​в точній відповідності з ними. Готова патентна заявка подається в Український інститут інтелектуальної  власності (Укрпатент). Розгляд патентних заявок на винахід і патентних заявок на корисну модель відбувається по-різному.
    Заявка на корисну модель проходить одну стадію експертизи, яка називається формальної експертизою. На цій стадії перевіряється правильність підготовки документів, які входять до складу заявки. Також на цьому етапі перевіряється чи не належить зазначений в заявці об'єкт до таких, що не можуть бути запатентовані. Після закінчення формальної експертизи Укрпатент надсилає висновок про видачу патенту на корисну модель. Сам патент видається лише після сплати державного мита за його публікацію і видачу.
    Заявка на винахід проходить дві стадії експертизи. Перша стадія, формальна експертиза, абсолютно аналогічна тій, що здійснюється за заявкою на корисну модель. Після закінчення першої стадії надсилається повідомлення про можливість початку другої стадії експертизи. Друга стадія патентної експертизи називається кваліфікаційною експертизою. Для її початку необхідно подати окреме клопотання і сплатити збір встановленого розміру. В ході кваліфікаційної експертизи спеціально призначений експерт перевіряє новизну об'єкту, що патентується, неочевидність і можливість його застосування в якій-небудь сфері промисловості, медицині, зв'язку, транспорті або іншій. Експертом є фахівець з відповідної галузі, який має профільну освіту. Наприклад, якщо патентується новий спосіб буріння газових свердловин, експертом призначається фахівець з буріння.

Навіщо потрібен патентний повірений?

   Будь-який громадянин України або будь-яка компанія, зареєстрована в Україні, має можливість подати патентну заявку в Укрпатент самостійно. Не зважаючи на це, більшість заявок і в Україні, і в інших країнах світу подається через патентних повірених. Оскільки підготовка заявки вимагає знання патентного законодавства, вміння проводити патентний пошук, вміння складати патентні формули, а також вміння викладати суть винаходу так, щоб було чітко видно його відмінності та переваги над аналогами, процес підготовки заявки для неспеціаліста буде дуже складним. В ході проведення експертизи виникає необхідність у підготовці різноманітних документів (клопотань, відповідей на запити експерта, уточнень тощо). Це теж вимагає знань законодавства і часу. Кваліфікований повірений візьме на себе цю роботу. Роль патентного повіреного схожа з роллю адвоката. Як адвокат в суді захищає інтереси свого клієнта, так і повірений захищає інтереси клієнта перед патентним відомством.
   У вас завжди є вибір: розібратися в законодавстві і займатися патентуванням самостійно або ж звернутися до послуг кваліфікованого патентного повіреного.

Від чого залежить ціна отримання патенту на винахід (корисну модель) в Україні?

   Розмір державних зборів залежить від кількості пунктів формули винаходу чи корисної моделі, а також від необхідності проведення прискорення експертизи. Вартість усіх робіт і розміри всіх патентних зборів вказані в розділі Ціни.

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click