Послуги

Захист прав для виробників електроники

Що таке топографія інтегральних мікросхем?  

   Топографією інтегральної мікросхеми називають зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. По-суті, топографія мікросхеми — це те ж саме, що й компоновка. Основним законодавчим актом в Україні щодо топографій інтегральних мікросхем (ІМС) є Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем". У відповідності із Законом, топографія (компоновка) мікросхеми може одержати правову охорону, якщо вона є оригінальною. Не може бути визнана оригінальною та топографія мікросхеми, заявка на реєстрацію якої подана пізніше ніж через два роки від дати її першого використання.

Яким документом засвідчується право на топографію (компоновку) інтегральної мікросхеми?

   Право на топографію (компоновку) інтегральної мікросхеми засвідчується свідоцтвом, термін дії якого становить 10 років від дати подання заявки або від дати першого використання мікросхеми.

Як отримати свідоцтво на реєстрацію топографії (компоновки) інтегральної мікросхеми? 

   Для отримання свідоцтва в Укрпатент подається належним чином підготовлена і оформлена заявка, що містить комплект документів:

  • матеріали, що відображають кожний шар топографії інтегральної мікросхеми (фотографії кожного шару, фотошаблони, пошарові топографічні креслення, збірне топографічне креслення);
  • відомості про назву інтегральної мікросхеми, галузь її застосування або призначення, вид технології, що використовується для виготовлення інтегральної мікросхеми, а також відомості щодо її найближчого аналога;
  • документ, що підтверджує факт першого використання топографії інтегральної мікросхеми (необхідний, якщо заявляється топографія мікросхеми, що вже використовується в промисловості не більше 2-х років);
  • чотири зразки інтегральної мікросхеми, виготовленої за заявленою топографією (необхідні, якщо заявляється топографія мікросхеми, що вже використовується в промисловості не більше 2-х років);
  • повне найменування заявника (назва фірми, її юридична адреса або прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання фізичної особи);
  • відомості про автора або авторів топографії інтегральної мікросхеми (прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання).
Як відбувається реєстрація топографії (компоновки) інтегральної мікросхеми?

   Наше агенція готує заявку для реєстрації топографії (компоновки) інтегральної мікросхеми і подає цю заявку в патентне відомство України (Укрпатент). Заявка - це комплект належним чином оформлених документів. За поданою заявкою Укрпатент проводить формальну експертизу, при проведенні якої встановлюється дата подання заявки й перевіряється її відповідність вимогам нормативів. При позитивному рішенні експертизи заявникові видається свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми. При негативному рішенні свідоцтво не видається. За подання заявки необхідно сплачувати в Укрпатент відповідний збір.
    Наша агенція підготує для вас заявку, подасть її в Укрпатент і вестиме діловодство за поданою заявкою, відповідаючи при необхідностіє на запити експертів Укрпатенту, та здійснюючи корективи заявки, якщо буде така необхідність.

Як довго триває реєстрація топографії (компонування) інтегральної мікросхеми?

Весь процес триває від 6 до 10 місяців.

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click