Послуги

Підготовка договорів передачі прав на патент на винахід, патент на корисну модель, патент на промисловий зразок

Що таке передача прав на патент?

Власник патенту на винахід, корисну модель або промисловий зразок має право продати свій патент будь-кому. Цю ж процедуру часто називають поступкою прав на патент. З точки зору українського законодавства продаж патенту називається передачею права власності.

Як передати права на патент?

   Для того, щоб здійснити передачу прав власності на патент, необхідно підписати договір між нинішнім власником патенту і його майбутнім власником.

Що повинно бути в договорі про передачу прав на патент?

   В договорі про передачу прав на патент необхідно вказати повні реквізити сторін, які укладають цей договір (тобто власника патенту і майбутнього власника патенту), номер патенту, вказану в патенті назву винаходу, корисної моделі або промислового зразка, права і обов'язки сторін, умови передачі прав.
   Якщо власниками патенту є кілька фізичних або юридичних осіб, то всі дії пов'язані з передачею прав на патент, визначаються домовленістю між співвласниками. Це означає, що кожний співвласник патенту має право використовувати об'єкт на свій розсуд, але жоден з них не може передавати право третій особі без дозволу інших співвласників.

Як реєструвати договір про передачу прав на патент?

   Згідно з законодавством, договір про передачу прав на патент в обов'язковому порядку повинен бути зареєстрований в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

Як довго реєструється договір про передачу прав на патент?

   Процедура реєстрації договору про передачу прав на патент триває 2 місяці від дати подачі комплекту документів в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.    Важливо, щоб документи були підготовлені вірно, а реквізити сторін були вказані без помилок. Інакше, можливе збільшення термінів реєстрації. Після закінчення процедури відомості про передачу прав на патент публікуються в офіційному бюлетені, а новому власнику патенту видається виписка з державного реєстру.

   Будемо раді надати вам допомогу в підготовці договору про передачу прав на патент і в його державній реєстрації.

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click