Послуги

Найпопулярніший спосіб міжнародного патентування, що дозволяє отримати патенти різних країн за однією заявкою

 

Найбільш популярним у світі способом міжнародного патентування є патентування за процедурою PCT.

Що таке PCT?

   Patent Cooperation Treaty (скорочено — PCT), українською - Договір про патентну кооперацію ― міжнародний договір, що дозволяє отримувати патенти в багатьох країнах світу на основі подання лише однієї патентної заявки. Заявка подається в одне з уповноважених патентних відомств-одержувачів, одним з яких є Укрпатент.

Етапи патентування за процедурою PCT

   Першим етапом є подання міжнародної заявки в одне з уповноважених патентних відомств. Міжнародна заявка може базуватися на національній заявці. В такому разі подати міжнародну заявку необхідно протягом 12 міс. від дати подання національної заявки. Наприклад, 01 вересня 2020 року в Укрпатент була подана національна заявка на отримання патенту України на винахід "Двигун внутрішнього згоряння", відповідно, щоб розпочати патентування за процедурою PCT необхідно подати в одне з уповноважених патентних відомств-одержувачів міжнародну заявку до 01 вересня 2021 року. В цьому випадку дата 01 вересня 2020 року є датою пріоритету.

   Протягом кількох місяців після подання міжнародної заявки відомство-одержувач здійснює міжнародний пошук. Під час пошуку перевіряється рівень техніки у тій галузі, якої стосується подана заявка на винахід. Звіт про пошук та письмове повідомлення надсилаються заявнику. У звіті вказуються виявлені патенти-аналоги. У повідомленні вказується чи є заявлений винахід новим, чи має він винахідницький рівень і чи є він промислово придатним.

   Наступним етапом є міжнародна публікація заявки в базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Публікація здійснюється після спливу 18 міс. від дати пріоритету. Після публікації текст заявки, креслення та супровідні документи з'являються у відкритому доступі.

   Якщо заявник невдоволений повнотою міжнародного пошуку, він може подати заяву про здійснення додаткового пошуку, який буде більш детальним. Цей етап не є обов'язковим.

   Після отримання звіту про пошук заявник має можливість подати клопотання про проведення міжнародної попередньої експертизи. Метою цієї експертизи є складання попереднього висновку щодо того, чи є заявлений винахід новим, таким, що має винахідницький рівень, та промислово придатним. Цей етап не обов'язковим.

   Попри необов'язковість додатковий пошук та попередня експертиза дозволяють заявнику більш точно зрозуміти наскільки його винахід є патентоспроможним, оцінити шанси на успішність патентування внести у раз необхідності зміни до формули винаходу.

   Наступним етапом є перехід міжнародної заявки на національну стадію в тих державах, де заявник бажає отримати патент. Цей етап необхідно розпочати до спливу 30 міс. від дати пріоритету. В деяких випадках строк може бути іншим. Суть етапу полягає в тому, що необхідно подати в відомство кожної країни переклад тексту міжнародної заявки офіційною мовою цієї держави та сплатити необхідні збори.

   Наприклад, заявник бажає отримати патенти в США та ЄС за міжнародною заявкою з датою пріоритету 01 вересня 2020 р. Для цього необхідно в патентне відомство США подати документи до 01 березня 2023 р. а, в Європейське Патентне Відомство - до 01 квітня 2023 р.

   Після переходу на національну стадію кожне патентне відомство здійснює розгляд заявки самостійно відповідно до свого законодавства та правил, тому суми зборів та строки видачі патентів в кожній країні можуть бути різними.

Переваги патентування за процедурою PCT

1. Всесвітнє охоплення.

Договір РСТ підписали майже всі держави світу, тому подана за процедурою РСТ патентна заявка охоплює території всіх цих держав.

2. Відтермінування основних витрат на патентування.

Основними витратами при будь-якому способі міжнародного патентування є оплата зборів і послуг повірених в різних державах. Процедура РСТ дозволяє відтермінувати ці витрати на 30-31 місяць.

3. Можливість отримати попередній висновок експертизи і внести виправлення в заявку.

Договір РСТ дає можливість заявнику замовити попередню міжнародну експертизу, отримати висновок і на його основі більш точно оцінити можливість отримання патентів в різних державах.

4. Публікація міжнародної заявки в базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Кожна заявка, що подана за процедурою PCT, публікується у базі даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Ця база даних постійно моніториться фахівцями провідних технологічних компаній світу, які вивчають новації в розвитку техніки в різних галузях. Публікація заявки в цій базі дозволяє привернути увагу потенційних інвесторів для подальшої комерціалізації винаходу.

 

 

 Ми маємо досвід у підготовці заявок PCT, їх поданні та веденні діловодства на всіх етапах. Будемо раді допомогти вам у патентуванні за процедурою PCT.

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click