Послуги

Автор: Дмитро Романенко
Опубліковано: 27.10.2009

   Веб-сайти, розміщені в Інтернеті, стали необхідним реквізитом кожного підприємства. На їх розробку, наповнення і підтримання іноді витрачаються чималі кошти та праця багатьох людей. Тому, все частіше власники сайтів цікавляться способами захисту авторських прав на них.

  Перш ніж відповісти на питання "Як зареєструвати авторські права на веб-сайт?" пропонуємо розглянути з чого складаються веб-сайти і що, взагалі, називають веб-сайтом.

   Українська Вікіпедія подає таке тлумачення терміну веб-сайт: "Веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно". Є три типу складових, які притаманні веб-сайтам:
 1. програмні засоби;
1.1. серверні програмні засоби;
1.2. програмні засоби сайту;
2. адреса у мережі Інтернет;
3. інформаційне наповнення;
3.1 текстова інформація;
3.2. графічна інформація;  
3.3. аудіовізуальна інформація.

   Кожна з цих складових може розглядатися як окремий об’єкт з точки зору інтелектуальної власності. Крім того, власниками прав інтелектуальної власності на ці складові можуть бути зовсім різні особи.  Розглянемо детальніше.

Серверні програмні засоби

   Під програмними засобами слід розуміти програмне забезпечення, яке дозволяє сайту функціонувати. Частково програмне забезпечення тісно інтегровано з апаратними засобами (наприклад: сервери Apache, IIS, GWS тощо) і є складовою частиною послуги хостінгу, що надається провайдером. Таке програмне забезпечення є досить типовим і одночасно забезпечує функціонування багатьох сайтів. Авторські права на таке програмне забезпечення належить його розробникам (Microsoft, Google та інш.). Хостінг-провайдер і власник сайту є лише користувачами цього програмного забезпечення.

Програмні засоби сайту

   Є програмне забезпечення, яке забезпечує функціонування окремого сайта і завантажується на сервер хостінг-провайдера разом із усім вмістом сайта. Це програмне забезпечення частіше за все є власністю веб-майстрів, що створювали сайт. Авторські права на нього у більшості випадків не належать власникові сайту. Крім того, таке програмне забезпечення може бути не унікальним, а використовуватись веб-майстрами для створення інших сайтів (наприклад, типові системи керування вмістом, такі як Joomla, WordPress та Drupal.

Адреса у мережі Інтернет

   Унікальною адресою сайту в мережі Інтернет є доменне ім'я. Доменне ім'я може частково або повністю повторювати назву веб-сайту, або назву фізичної чи юридичної особи, що є його власником. Доменне ім'я (зрозуміло, із певними обмеженнями) може бути зареєстровано як торговельна марка на ім'я власника сайту.

Інформаційне наповнення

   Інформаційне наповнення є унікальною складовою сайту. Саме інформаційним наповненням сайти привертають увагу відвідувачів, і саме воно є найціннішим для власника сайту. Наповнення сайту складається з текстових, графічних і аудіовізуальних матеріалів. Всі вони є об’єктами авторського права, що означає , що авторські права на них можуть бути зареєстровані окремо. Крім того, майнові і немайнові права на кожний з цих об’єктів можуть належати різним особам.
 
   Графічні матеріали сайту с точки зору Закону України "Про авторське право і суміжні права" (далі - Закон) є творами образотворчого мистецтва, і авторські права на них реєструються як на твори художників чи скульпторів. Як правило, графічні матеріали сайту (тобто його дизайн) створюються веб-дизайнерами на замовлення власника сайту. В такому разі питання про належність авторських прав на ці графічні матеріали повинне регулюватися договором на створення сайту, який підписується при замовленні сайту між веб-дизайнером (дизайнерською студією) і замовником (майбутнім власником сайту). Найчастіше в таких договорах зазначено, що немайнові авторські права залишаються у веб-дизайнерів, а власником майнових авторських прав стає власник сайту. Отже, якщо власник веб-сайту виявіть бажання зареєструвати на себе авторські права на дизайн веб-сайту, то йому необхідно буде погодити це питання із веб-дизайнерами, або пред’явити договір, який засвідчує передачу йому майнового права. Як зазначалося вище, таким договором може бути договір на створення веб-сайту.
 
  В деяких окремих випадках дизайн сайту може бути захищений патентом на промисловий зразок. Таке можливо, якщо, наприклад, елементи дизайну утворюють програмний інтерфейс сайту, який дозволяє користувачу виконувати якісь дії: замовляти залізничні квитки, здійснювати переклад текстів, тощо. Українське законодавство прямо не вказує на можливість патентування інтерфейсів програм і веб-сайтів як промислових зразків, але такі патенти існують.
 
   Текстові матеріали сайту с точки зору Закону, за умови їх оригінальності, розглядаються як літературні твори, і авторське право на них реєструється саме як на літературні твори.
 
   Аудіовізуальні матеріали сайту згідно з Законом можуть розглядатися як аудіовізуальний твори, фонограми, відеограми.
 
   Звичайно, безпосередніми авторами текстових і аудіовізуальних матеріалів можуть бути різні особи (і зовсім необов'язково, що це буде власник сайту). Як правило, такі матеріали пишуться на замовлення власника сайту. В такому разі трудові відносини між власником сайту і авторами доцільно буде оформити відповідними договорами.

    Отже, перш ніж ініціювати реєстрацію авторських прав на сайт радимо власнику сайту:
 по-перше, чітко визначити, що саме необхідно реєструвати;
 по-друге, впевнитися в тому, що авторські права належать саме йому, і ніхто з авторів, які створювали для цього сайту текст чи графіку, не зможе висунути власнику сайту свої претензії;
 по-третє, подумати щодо можливості захисту своїх прав інтелектуальної власності не тільки за допомогою реєстрації авторських прав, а і, наприклад, за допомогою патентування чи реєстрації торгової марки.

   Тож, висновок: для найбільш ефективного захисту прав інтелектуальної власності на веб-сайт його складові елементи необхідно розглядати як самостійні твори і реєструвати (чи патентувати) їх як окремі об’єкти.

Зв’язавшись із нами, ви можете зробити замовлення на реєстрацію авторського права на сайт. 

Prior tempore - potior jure

X

Right Click

No right click