хронограф винаходiв

20 Жовтня

 • В цей день в 1906 році американський фізик Лі Де Форест продемонстрував винайдену ним трьохелементну вакуумну трубку, яка згодом одержала назву тріод.

  Цього дня в 1925 році американець Кліфтон Чизхолм запатентував карбувальний прес. Одержаний ним патент містив 49 сторінковий опис складного механізму, що містив клавіатуру, привід, важелі, шестерні, повзуни і штампи.

:

  :

   Реєстрація авторських прав

      Наша патентна агенція надає послуги з реєстрації авторських прав.

   На які об'єкти можливо зареєструвати авторські права?

       В Україні існує можливість реєстрації авторських прав на наступні типи об'єктів інтелектуальної власності:

   • комп'ютерні програми;
   • письмові твори різних жанрів (романи, повісті, вірші, оповідання, нариси, статті, наукові статті та роботи);
   • аудіовізуальні твори (художні і документальні фільми);
   • усні твори (проповіді, лекції, промови, виступи та інш.);
   • драматичні /хореографічні /музично-драматичні твори, пантоміми та інші постановки для показу на сценах;
   • бази даних;
   • авторські музичні твори;
   • архітектурні споруди і проекти, об'єкти садово-паркового мистецтва;
   • авторські фотографії, літографії й інші подібні зображення;
   • картини, ескізи та інші твори образотворчого мистецтва;
   • географічні, геологічні, топографічні та інші карти, креслення, плани;
   • твори прикладного мистецтва;
   • тексти перекладів;
   • обробки (аранжування) творів, фольклору для показу на сценах та інші похідні твори;
   • збірники літературні, музичні, фотографічні та інші, а також антології, енциклопедії та інші подібні об'єкти.

   Установою, що здійснює реєстрацію авторських прав в Україні і зберігає зареєстровані примірники творів є Державна служба інтелектуальної власності, до переліку робіт якої входить також ведення обліку авторів, реєстрація нових авторів та видача реєстраційних свідоцтв.

   Майнові й немайнові права автора на твір

      Авторські права умовно поділяють на дві категорії: немайнові, майнові.

   Немайнові права:

   • право автора на дотримання анонімності під час публікації /оприлюднення його твору громадськості;
   • право вибору автором псевдоніма та право його подальшого використання на примірниках твору цього автора;
   • право на дотримання цілісності твору в разі будь-яких зазіхань з метою його модифікації, спотворення, зміни, яке може завдати шкоди авторській репутації;
   • право на визнання авторства і право на зазначення імені автора на всіх примірниках створених ним творів.

   Майнові права:

   • право використовувати твір за своїм бажанням, а також продавати або передавати його;
   • право забороняти й дозволяти використовувати свій авторський твір будь-яким іншим особам.

      Володіння майновими правами означає можливість забороняти чи, навпаки, дозволяти публічне виконання творів, переробку, тиражування, тощо. Майнові права надають автору можливість отримувати оплату за використання свого авторського твору (наприклад, оплату за програвання музики на радіо або на телебаченні). Законодавчо визначено строк дії майнових авторських прав - вони діють протягом життя автора і, додатково, 70 років після його смерті (майнові права переходять до правонаступників, родичів автора чи спадкоємців). Немайнові права діють безстроково.

   Свідоцтво про реєстрацію авторських прав

      Свідоцтво, що видається автору Державною службою інтелектуальної власності, засвідчує авторське право на зазначений в ньому твір. В Свідоцтво на авторське право вписується ім'я автора, його псевдонім (за наявності), а також назва твору. Відомості про всі видані авторські Свідоцтва заносяться до державного реєстру.

   Завантажити Свідоцтво на авторське право


   Процедура реєстрації авторських прав

       Щоб зареєструвати авторське право, будь ласка, зверніться до нас (наприклад, листом на e-mail або за допомогою телефону). Для підготовки комплекту документів знадобляться відомості про авторів, інформація про твір (дата створення, назва, жанр, коротка анотація), а також сам твір. Примірник твору можна надати в паперовому або електронному вигляді. Наприклад, роман можна подати у вигляді книги або у вигляді файлу з текстом (формат .doc, .txt, .odt, .pdf та інші), музичну композицію можна надати у вигляді нот на паперовому носії або у вигляді звукового файлу (.mp3, .ogg, .wav та інші). Ми підготуємо комплект заявочної документації і разом з примірником твору подамо його до Державної служби інтелектуальної власності.
      Подана в Держслужбу заявка перевіряється експертами на відповідність законодавчо встановленим вимогам. Процедура експертного розгляду заявки триває 2-3 місяці. Примірник твору, що був наданий разом із заявкою, залишається в Державній службі на зберіганні.

   Як відбувається реєстрація авторських прав на комп'ютерну програму?

     Законодавством визначено, що програми для комп'ютерів охороняються авторським правом як тексти (твори літератури). Для Державної служби інтелектуальної власності, яка видає реєстраційні Свідоцтва на авторське право, важливий вихідний код комп'ютерної програми. Тому для реєстрації авторських прав на комп'ютерну програму потрібно буде надати вихідні коди цієї програми або фрагменти вихідних кодів. Які фрагменти вибирати вирішує сам автор програми. Важливо розуміти, що вибирати фрагменти коду краще ті, які дозволяють однозначно ідентифікувати програму і відрізняти її від інших. Крім вихідних кодів знадобиться також настанова з використання програми (інструкція). В інструкції необхідно вказати назву програми, описати для яких цілей вона призначена, вказати системні вимоги і хоча б коротко описати порядок використання цієї програми.


   Реєстрація авторських прав на веб-сайт

      Кожен веб-сайт є містить декілька складових і містить кілька об'єктів авторських прав (скрипти, текст, графіка, музика, відео). Ми рекомендуємо реєструвати окремо авторське право на кожний з цих об'єктів. Тільки таким чином можна комплексно захистити авторські права на весь сайт цілком. Наприклад, в одній заявці можна подати на реєстрацію тексти з вашого сайту, а в іншій заявці - приклади графічного оформлення.


   Оплата за користування авторським твором

      Більшість держав (і Україна серед них) передбачають наявність спеціальних організацій, які здійснюють спостереження за використанням авторських творів і збирають кошти за це використання. Ці організації акумулюють зібрані кошти і перераховують авторам творів. Прикладом такого механізму є збір платежів від радіостанцій з подальшою виплатою авторських винагород (роялті) авторам музичних композицій.

   Вартість реєстрації авторських прав в Україні

      Вартість реєстрації авторських прав залежить від того, на чиє імя реєструються авторські права: на юридичну особу (компанію) чи на фізичну особу. Для юридичних осіб ціна становить 1000 грн. Для фізичних осіб — 870 грн.
      Вартість усіх робіт і розміри всіх патентних зборів вказані в розділі Ціни


    

    замовити реєстрацію авторських прав    Додаткова інформація:

   Питання, які задаються найбільш часто

   Як зареєструвати авторські права на веб-сайт?

   У кого є права (авторські), той і правий

   Хто заплатить за музику?

    
   Патенты Украины Патентування
   .