хронограф винаходiв

20 Жовтня

 • В цей день в 1906 році американський фізик Лі Де Форест продемонстрував винайдену ним трьохелементну вакуумну трубку, яка згодом одержала назву тріод.

  Цього дня в 1925 році американець Кліфтон Чизхолм запатентував карбувальний прес. Одержаний ним патент містив 49 сторінковий опис складного механізму, що містив клавіатуру, привід, важелі, шестерні, повзуни і штампи.

:

  :

   Винаходи і корисні моделі

   Питання, які задаються найбільш часто

   Відповідь

   А де гарантія, що патентний повірений не вкраде мій винахід або не оформить його на себе?

   З кожним клієнтом до початку роботи з підготовки заявки на патентування, патентний повірений письмово укладає договір. В договорі є пункт про конфіденційність, що гарантує нерозголошення патентним повіреним інформації одержаної від клієнта.

   Крім того, якщо поглянути на це питання з прагматичної точки зору, то репутація патентного повіреного - найцінніша його характеристика, яка заробляється протягом років і є основою його успішності. Жоден патентний повірений не зацікавлений заплямувати свою репутацію крадіжкою і потім позбавитися свого статусу, що забезпечує йому роботу.

   Якщо поглянути на питання з гумористичної точки зору, то патентних повірених в Україні менше 400, а винахідників, судячи з кількості патентів, набагато більше. Якби патентні повірені займалися крадіжками винаходів, то вони б давно вже жили де-небудь на Канарах.

   Чи існує міжнародний патент на винахід?

   Ні, міжнародного патенту, який би діяв в усіх країнах світу, не існує. Є міжнародна система подання заявок на винаходи (система РСТ), яка за допомогою однієї заявки, поданої у WIPO, дозволяє отримати патенти одразу в кількох країнах. Крім того, існують регіональні патенти, що діють на території кількох країн: європатент (діє на території країн Євросоюзу), євроазійський патент (діє на території Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану).

   Як і де можна продати винахід?

   Перш за все, винахід потрібно запатентувати. Інакше, ним матиме право користуватися будь-яка особа, і питання продажу буде неактуальним.
   Після отримання патенту корисно визначити ринкову вартість винаходу. Для цього можна або скористатися послугами професійного оцінювача, або провести оцінку самостійно.
   Пошук покупця - наступний і найскладніший етап. Рекомендуємо звернутися з пропозицією про покупку вашого винаходу до компаній працюючих в галузі, до якої відноситься ваш винахід. Також можна розмістити свою пропозицію про продаж винаходу на будь-якій біржі інтелектуальної власності (їх багато в інтернеті).
   Завершальний етап - підготовка і підписання договору про передачу прав на винахід. Для професійної підготовки договору рекомендуємо звернутися в нашу агенцію.
    

   Як можна патент США використовувати в Україні?
   Патент діє тільки в тій країні, в якій він виданий. Наприклад, патент України не діє в Польщі, Канаді, США. І навпаки: патенти США, Канади і Польщі не діють в Україні. Тому в Україні можна вільно використовувати будь-який іноземний патент. Ніхто не зможе висунути вам жодних претензій щодо цього.
   Яка різниця між авторськими свідоцтвами і патентами?
   Авторські свідоцтва, що видавалися в СРСР, були документами, які засвідчували авторство винаходу, при цьому усі права на використання винаходів передавалися на користь держави. Патенти є документами, що засвідчують право виняткового (тобто монопольного) використання винаходу власником патенту. Власник патенту має право розпоряджатися своїм патентом за своїм розсудом: продавати, забороняти або дозволяти будь-кому використання захищеного їм винаходу. За право володіння патентом його власник повинен сплачувати щорічний збір.
   Я одержав патент України на корисну модель і став пропонувати його потенційним покупцям, у тому числі і за кордоном. Від одного з тих, кому я надіслав копію свого патенту, я отримав декілька патентів схожих на мій, зареєстрованих в Німеччині і Європі. Що мені робити?

   Якщо Ви одержали патент на корисну модель, то немає нічого дивного в наявності схожих патентів за кордоном, оскільки перевірка новизни корисної моделі не проводиться. Якщо ж у Вас патент на винахід, то наявність аналогічних патентів також можлива з різних причин. Наприклад, у разі подачі заявок приблизно одночасно, при цьому відсутність публікації більш ранньої заявки не стає перешкодою для видачі патенту за більш пізньою заявкою. В той же час, повний збіг текстів патентів не може бути випадковим, в кожному патенті є свої особливості і нюанси, які легко виявити при уважному вивченні. При цьому пропонувати український патент іноземцям для впровадження за кордоном безглуздо, оскільки він там не діє і нічого не заважає використовувати описаний в ньому винахід в інших країнах (у тому числі виготовляючи продукцію за патентом), не порушуючи при цьому прав українського власника патенту. Для ефективного захисту в інших країнах потрібно проводити зарубіжне патентування.

   У законі про охорону винаходів є згадування про деклараційний патент на винахід, чому ви ніде не говорите про нього? Як можна одержати такий патент?
   У цьому випадку має місце правова колізія. Справа в тому, що Укрпатент припинив видачу деклараційних патентів на винахід, спираючись новий Цивільний Кодекс України. У ньому немає поняття "деклараційний патент на винахід" з терміном дії 6 років. Але Закон України "Про охорону прав на винаходи й корисні моделі" дотепер залишився незмінним і містить визначення деклараційного патенту на винахід. Зараз іде підготовка нової редакції цього Закону, у якому визначення деклараційного патенту на винахід буде вилучено. Основною перевагою деклараційного патенту на винахід була швидкість його одержання. Зараз заявник, що зацікавлений у швидкому одержанні охоронного документа, може подати заявку на корисну модель і одержати патент на корисну модель із терміном дії 10 років.
   Між організаціями був укладений договір, згідно якому одна із сторін - власник патенту на корисну модель, інша - власник патенту на винахід. Згідно з угодою сторони зобов'язалися створити новий виріб з використанням наявної корисної моделі і винаходу. Чи буде новий виріб об'єктом для отримання патенту? Якщо ні, то що потрібно зробити, щоб він таким був?

   Наскільки можна зрозуміти з Вашого листа, раніше одержані патенти на винахід і корисну модель стосуються однієї галузі, якщо передбачається на їх основі створити новий виріб. В цьому випадку необхідна творча переробка конструкції та/або технології, описаної в цих патентах, оскільки для отримання нового патенту на винахід необхідне дотримання критеріїв новизни і винахідницького рівня. Механічне складання конструктивних та/або технологічних особливостей кожного патенту без отримання нового результату не буде визнано винаходом. В той же час, для отримання патенту на корисну модель перевірка за цими критеріями не здійснюється. Тому найпростіший спосіб - подати заявку на корисну модель, використавши в ній особливості обох патентів, а також дещо змінивши конструкцію, що вийшла. При подачі заявки на новий патент в числі заявників можна вказати обидві фірми, що дозволить на паритетних засадах вирішувати питання використання патенту.

   Чи має винахідник право продати свій винахід?
   Патентне законодавство це питання розглядає з позиції власника патенту, тобто юридичної або фізичної особи, на ім'я якого виданий цей патент. Саме власникові патенту належать усі права, які випливають із патенту на винахід. Патент надає власникові монопольне право володіння винаходом, при якому він може використовувати винахід у власному виробництві, продати або передати право на його використання іншій особі. Винахідник сам може бути власником патенту, і тоді усі права на патент будуть належати йому. Або він може не бути власником. У такому випадку право на використання винаходу й продаж патенту належить власнику патенту, а винахідник має право на винагороду, але не на продаж винаходу третім особам.
   Чи існує захист у вигляді патенту на корисну модель на території зарубіжних країн (Євросоюз, США, Австралія, Росія, тощо)? Чи можна подати заявку на корисну модель за системою РСТ?

   Захист у вигляді патенту на корисну модель існує в більшості країн світу в різній формі. Зокрема, в Австралії є "малий патент", в Росії - корисна модель, в більшості країн Євросоюзу - також корисна модель. В США патенту на корисну модель немає. При поданій в Україні заявці на корисну модель і подальшому патентуванні її за кордоном за процедурою РСТ в матеріалах заявки на міжнародну реєстрацію на першій стадії (міжнародній) не зазначаються країни патентування. При переході ж в другу стадію патентування щодо кожної країни зазначається вид охорони - патент на корисну модель, а в тих країнах, де немає такої форми охорони - на винахід. Наприклад, для США при переході в другу стадію зазначається охорона як винахід.

   Коли можна висунути претензії порушникові патенту на винахід?
   Тільки після одержання патенту в його власника з'являється можливість висувати претензії іншим особам або організаціям із приводу неправомірного використання запатентованого винаходу.
   У чому різниця між винаходом і корисною моделлю?

   1. Одним патентом на винахід можна захистити декілька об'єктів (наприклад, спосіб і пристрій для здійснення цього способу). Патент на корисну модель захищає тільки один об'єкт.
   2. Для отримання патенту винахід повинен задовольняти трьом критеріям: новизна, неочевидність (винахідницький рівень), промислова придатність. Корисна модель повинна задовольняти лише двом критеріям: новизна і промислова придатність.
   3. Експертиза за заявкою на винахід триває близько двох років. Експертиза за заявкою на корисну модель - близько 7 місяців.
   4. Термін чинності патенту на винахід - 20 років. Термін чинності патенту на корисну модель - 10 років.
   5. Сума зборів, пов'язаних з отриманням патенту на винахід і підтриманням його чинності більша, ніж сума аналогічних зборів щодо корисної моделі.
   6. В очах інвесторів і потенційних покупців патент на винахід має більшу цінність, ніж патент на корисну модель.

   Докладніше про отримання патентів на винахід і корисну модель читайте в розділі "Патентування винаходів і корисних моделей".

   До нас на фірму прийшов лист, що повідомляє про те, що ми, випускаючи продукцію, порушуємо чийсь патент на корисну модель? Що робити?
   Можливо кілька варіантів дій у такій ситуації. Перший - припинити випуск продукції. Це найпростіший варіант, але не найефективніший, тому що ви добровільно відмовляєтеся від свого бізнесу, у який уже вкладені кошти. Другий - укласти ліцензійну угоду із власником патенту й випускати продукцію по ліцензії, виплачуючи йому частину прибутку. Це самий безпечний варіант. Третій варіант - оскаржити патент і домогтися його скасування. Це самий складний варіант, пов'язаний із судовими розтратами й необхідністю залучення експертів і юристів. Четвертий варіант - "обійти" патент. Суть варіанта в тім, що потрібно спробувати змінити продукцію, що випускається вами, таким чином, щоб вона не попадала під дію патенту вашого конкурента. Можливо, вам знадобиться одержати власний патент на вашу нову продукцію. Але перш ніж вибрати будь-який із цих варіантів, потрібно переконатися, що вас не обманюють і ви дійсно порушили патент, визначити якою мірою ви його порушили й прорахувати можливі збитки від всіх дій.
   Повідомлення*:
   Ваш E-mail*:
    
   Регистрация авторских прав Патенты Украины Реєстрація торгової марки
   .